2005 Istanbul

REISBEELD ISTANBUL 2005


Eind februari 2005 vertrek ik voor bijna zes maanden naar Istanbul.

Onderweg naar Turkije ligt Europa onder de sneeuw. Ook buiten Istanbul ligt, in de schaduw, nog wat sneeuw.

Met de taxi rijd ik naar het hotel in het oude centrum. Op de oleanders langs de weg ligt een laagje

modder, het vieze restant van een flink pak sneeuw.

Langs de buitenmuren van de stad rijdt de taxi het centrum van de stad.

De moestuintjes bij de stadsmuren worden al bewerkt.

Ik ga naar Istanbul om te werken, nieuwe aquarellen te maken en contacten te leggen.

Ik verblijf voor een groot deel van de zes maanden in een hotel,

In totaal ontstaan er in deze maanden ruim 200 aquarellen.

Een aantal van deze aquarellen bied ik online te koop aan tegen een aantrekkelijke prijs.

Bij de aquarellen staan korte notities uit mijn dagboek,

de aquarellen zijn op hun beurt weer te lezen als een visueel dagboek.

Reisbeeld Istanbul noem ik de serie, hoewel ik vanuit Istanbul vaak diep het binnenland van Turkije intrek.