En Route 1-100

EN ROUTE

Van Friesland naar San Francisco

Het Atelier


Het atelier is de plek waar kunstwerken ontstaan, het is mijn werkplek waar ik graag ben en veel tijd doorbreng. Maar soms ben ik onderweg, ik neem je mee op mijn reis.

En Route


Veel van mijn aquarellen ontstaan in de vorm van dagboeknotities. Ik ben onderweg. Ik loop letterlijk stad en land af. De dagelijkse indrukken zijn zo indringend dat zij moeten worden weergegeven.Een aquarel

kost 275 euro

(inclusief lijst 325 euro)


Je neemt een optie op een aquarel door 100 euro over te maken naar:


NL 64 INGB 0003 7973 88

tnv VANLEEUWEN beeldend kunstenaar


Het resterende bedrag betaal je

bij levering van de aquarel.

Bestellen?


Je hebt geluk, de aquarellen zijn te koop. Je kunt nu één van de ruim 300 aquarellen bestellen/reserveren. Daarmee heb je altijd de eerste keus.  Bestel