het new york van henny van leeuwen

WHAT'S

Het New York van Henny van Leeuwen

HET NEW YORK VAN HENNY VAN LEEUWEN


de ongeveer tachtig aquarellen die in de zomer van 1990

in new york ontstonden

zijn als het ware de picturale ondersteuning 

van zijn dagboek notities.


in een aan het expressionisme verwant kleurgebruik

legt hij visueel zijn indrukken vast.


indrukken van het leven in een metropool

waarin soms de indrukken overweldigend zijn

soms heel intiem

waar constant beweging is.

diep onder de grond de metro met al haar agressiviteit

bovengronds de eindeloos voortzoevende 

stroom automobielen en bussen.


vergelijkingen met londen of parijs zijn niet te maken.

vindt men in parijs soms nog de sfeer van de jaren twintig

als verbeeld door de fotograaf brassai en

vindt men in londen soms de ijle sfeer van turner.

in new york wordt alles gedomineerd door

groot, groter, groots.

maar ook de tv-reclames binnen en 

de schreeuwende lichtreclames buiten

zijn manifest aanwezig.

in de jaren zestig was dat de inspiratiebron van de 

pop-art kunstenaars, die juist de verworvenheden

van de reclame op eigen wijze interpreteerden.


henny van leeuwen laat soms zo’n stukje van een tv

commercial toe in zijn werk.

maar het is geen exacte kopie van bijvoorbeeld een beeldmerk

zoals bij de pop-art kunstenaar

het is een geheel eigen visualisering van zijn 

new yorkse indrukken.

net als bij de tekeningen die hij daar ook maakte,

houden de aquarellen verband met zijn neergeschreven dagboek-notities.

notities met een vraagstelling als ‘have there always been trees 

in central parc?’ of een constatering ‘brown man – white dog’

of een plaatsaanduiding ‘coney island’.


henny van leeuwen’s new yorkse aquarellen balanceren op het 

vlak van abstracte kunst en semi-figuratieve duiding.


het is intrigerend werk dat nieuwsgierig maakt naar een 

volgende fase in zijn ontwikkeling.

een ontwikkeling die zich steeds in een opgaande lijn beweegt.

een lijn die zijn gedegen kunstenaarschap markeert.


Hans Paalman

haarlem, maart 1991

directeur stedelijk museum schiedam (1963-1990)